Skogaby plantskola - lokal produktion till svenska marknaden

Årlig produkion av skogsplantor på Skogaby plantskola uppgår för närvarande till ca 3,5 mijoner plantor. Plantorna som odlas här är så kallade Tplus plantor och bygger på att vi omskolar en liten täckrotsplanta. Genom denna process förkortar vi produktionstiden samtidigt som vi får fram en robust planta med ett förbättrat rotsystem för bästa etablering och tillväxt.