Våra tjänster

plantering samt Försäljning av skogsplantor & landskapsväxter

försäljning av skogsfrö

Samarbeten och långtidskontrakt:

Vi erbjuder tjänster inom odling och kringarbete för branschrelaterade företag - plantskolor.